نجفی رییس شهرداری تهران استعفا داد
نجفی رییس شهرداری تهران استعفا داد

نجفی شهردار تهران استعفا داد :

علت استعفای محجمد علی نجفی چیست ؟

به گزارش وب سایت ویا : محمد علی نجفی شهردار پایتخت امروز مورخ 19 فروردین سال 1397 حاشیه هایی درباره استعفای محمد علی نجفی شهردار استان تهران ضمضمه شد . در این خصوص شورای شهر تهران جلسه ای فوری تشکیل داد . 

علت استعفای نجفی شهردار استان تهران :

آقای محمد علی نجفی اظهار دارند به علت بیماری می خواهند استعفا دهند ، که رسانه های خبری این مساله را تکذیب کرده و حاشیه های دیگری را در این باره عنوان کرده اند . 
البته استعفای ایشان فعلا نه تایید می شود و نه تکذیب . تمامی این شایعه ها درباره استعفای آقای نجفی بستگی به جلسه امروز شورای شهر تهران دارد .