اسفندیار رحیم مشایی دستگیر شد
اسفندیار رحیم مشایی دستگیر شد

خبر دستگیری رحیم مشایی تایید شد :

از شب گذشته مورخ 96/12/26 خبر دستگیری رحیم مشایی دست به دست بین مردم و روزنامه ها و سایت ها می چرخد . اسفندیار رحیم مشایی رییس دفتر رییس جمهور سابق (محمود احمدی نژاد) در منزل خود توسط پلیس نیرو تانتظامی دستگیر شد و جهت تکمیل پرونده و پاره ای از توضیحات بازداشت شد .
وکیل اسفندیار رحیکم مشایی آقای مهران عبدالله پور در خصوص این خبر گفت :
دستگیری موکل خود را تایید می کنم . ایشان به علت آتش زدن حکم صادره برای آقای بقایی معاون اول رییس جمهور بازداشت شده است .
رحیم مشایی درجریان بازداشت آقای بقایی حکی که قوه قضاییه برای ایشان صادر کرده بود را حکمی ناعادلانه تلقی کرده اند و علیه قوه قضاییه سخنرانی کردند . رحیم مشایی جلوی درب سفارت انگلستان حکمی که برای اقای بقایی صادر شده بود را به آتش کشیدند .