پنجشنبه 30 خرداد ماه 1398
ساعت: 14:14
weather 22 °C

سقوط هواپیمای شخصی ترکیه ای در شهرکرد