سه شنبه 6 مهر ماه 1400
ساعت: 1:17
weather 18 °C

سقوط هواپیمای شخصی ترکیه ای در شهرکرد