شنبه 21 تیر ماه 1399
ساعت: 7:6
weather 25 °C

سقوط هواپیمای شخصی ترکیه ای در شهرکرد