شنبه 21 تیر ماه 1399
ساعت: 6:10
weather 26 °C

استاد جمشید مشایخی به علت آلودگی هوا راهی بیمارستان شد