دوشنبه 24 خرداد ماه 1400
ساعت: 22:59
weather 30 °C

استاد جمشید مشایخی به علت آلودگی هوا راهی بیمارستان شد