سه شنبه 1 مهر ماه 1399
ساعت: 19:47
weather 16 °C

استاد جمشید مشایخی به علت آلودگی هوا راهی بیمارستان شد