یکشنبه 9 آذر ماه 1399
ساعت: 8:27
weather 1 °C

استاد جمشید مشایخی به علت آلودگی هوا راهی بیمارستان شد