سه شنبه 6 مهر ماه 1400
ساعت: 0:33
weather 18 °C

استاد جمشید مشایخی به علت آلودگی هوا راهی بیمارستان شد